In de kijker

Steun ons en ontdek onze kaarsen in zwart, platinum en rood, hier te koop in drie verschillende formaten. Contacteer ons voor info en bestellingen : info@candleinthedark.be

Giften

Giften kunnen worden overgemaakt aan het fonds of gestort op rekeningnummer IBAN BE10 0000 0000 0404, BIC: BPOTBEB1 met de volgende vermelding: "S12760 Candle in the Dark - Child Vision Research Fund"

Partners

  • Waarom en door wie werd het fonds opgericht?

    Raphaël lijdt aan een zeldzame genetische oogafwijking die Leber Congenitale Amaurosis (LCA) genoemd wordt en die blindheid tot gevolg heeft. Deze progressieve aandoening zal er uiteindelijk voor zorgen dat Raphaël volledig blind wordt. Toen zijn ouders te horen kregen dat hun 3-jarige zoon aan deze ziekte leed, waren ze er het hart van in. De gedachte dat Raphaël een leven in de duisternis tegemoet gaat was voor hen emotioneel moeilijk te accepteren. Ze besloten echter op een positieve manier actie te ondernemen voor hun zoon en voor andere kinderen in dezelfde situatie. Eerst en vooral wilden ze zo veel mogelijk te weten komen over de ziekte en over de prognose voor mensen met LCA. Het werd hen duidelijk dat gentherapie niet alleen hun zoon, maar ook iedereen die blind dreigt te worden door LCA een toekomst kon bieden. Ze ontdekten dat, ondanks het initiële succes van gentherapie, dergelijk onderzoek maar weinig financiële en commerciële belangstelling kreeg en besloten prompt om het Child Vision Research Fund op te richten. Het fonds wil onderzoeksinspanningen financieren om vroeg optredende netvliesziekten die leiden tot blindheid beter te begrijpen en te behandelen. Daarnaast wil ze ook het publieke bewustzijn over het bestaan van deze aandoening versterken.

  • Mission statement

    Candle in the Dark financiert wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op erfelijke genetische oogafwijkingen bij kinderen, met als doel deze aandoeningen beter te begrijpen en te behandelen. Een ander doel bestaat erin het bestaan van deze erfelijke degeneratieve oogziekten kenbaar te maken bij het brede publiek.

Candle in the Dark